fbpx

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fast, easy & for free

Lorem ipsum dolor sit amet.

Post an ad

720x90 svatebnitrziste

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

 

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů Služeb poskytovaných společností Svatební tržiště

 1.    Úvod

Fyzická osoba Petr Šimůnek, se sídlem na adrese Dopravní 128/31, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda, IČO: 75850443 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem či spoluprovozovatelem řady internetových serverů a mobilních aplikací (dále jen „Podmínky“).  

Tyto podmínky se uplatní na všechny služby a mobilní aplikace Provozovatele, které provozuje či provozovat začne (dále jen „Služby“).

 1.    Popis služby

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů Služeb Provozovatele při registraci v rámci internetového rozhraní či mobilní aplikace. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel přihlásil na Službu přes internetové rozhraní či mobilní aplikaci.

 1.    Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.    Pro plné využití Služeb má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Služeb.

3.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.

3.3.    Uživatelský účet je použitelný napříč Službami. Z technických důvodů je možné, že jednotlivé Služby požádají již přihlášeného Uživatele o zvláštní přihlášení.

3.4.    V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

 1.    Následky porušení povinností Uživatele

4.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Služeb mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.

4.2.     Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Služeb a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

 1.    Zpracování osobních údajů

5.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

5.2.   Pro registraci Uživatele na Službách je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).

5.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje registraci na Službách, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

5.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

5.5.    Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

5.6.    K předání dat, která mohou mít povahu osobních údajů, třetí osobě může dojít v případě, kdy je tak stanovenou smlouvou mezi Provozovatelem a takovouto třetí osobou.

5.7.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

 1.    Závěrečná ustanovení

7.1.    Na poskytování Služeb se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky.  Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Služeb mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.

7.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služeb či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2019.

 

 1. Inzerent nesmí na Server vložit inzerát propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy.
 2. Pokud je k prodeji a/nebo nákupu zboží a/nebo poskytnutí služby nutné schválení, koncese nebo jiné povolení, je Inzerent oprávněn vložit inzerát na Server pouze v případě, že mu bylo takové schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.
 3. Text inzerátu ani soubory připojené k inzerátu uveřejněného na Serveru nesmí obsahovat obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, telefonní číslo/čísla, číslo bankovního účtu ani jakékoli jiné kontaktní či identifikační údaje fyzických a právnických osob. Na Serveru dále nesmí být zveřejňovány inzeráty obsahující kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo internetové stránky mimo místa pro tyto údaje určená.
 4. Inzeráty obsahující reklamu na inzertní servery se stejným zaměřením jako Server Svatební tržiště jsou zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které jsou v rozporu s jeho právy a oprávněnými zájmy či právy a oprávněnými zájmy třetích osob.
 5. Vkládání inzerátů se dále řídí těmito pravidly:
  1. Server Svatební tržiště je výhradně určen k nabídce zboží a služeb. Umístit na něj poptávkový inzerát nebo jiné sdělení není přípustné.
  2. Každý inzerent může mít maximálně 5 aktivních inzerátů.
  3. Inzeráty není povoleno vkládat duplicitně (inzerovat určité zboží nebo službu ve více než jednom inzerátu nebo nabízet odděleně více exemplářů stejného druhu zboží, lišících se například barvou nebo velikostí).
  4. Inzeráty není povoleno vkládat pomocí automatických nástrojů, importů či využívat službu jiným nestandardním způsobem. Za nestandardní způsob využívání služby je považováno například:
   1. přeukládání již existujících inzerátů bez změny obsahu
   2. mazání inzerátů před vypršením doby jejich platnosti a zakládání nových inzerátů se shodnou nabídkou
   3. zakládání více účtů za účelem vytvoření duplicitní nabídky
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo určit maximální povolený počet aktivních účtů jednoho inzerenta. V případě zjištění, že tentýž inzerent využívá více účtů a jejich celkový počet ukazuje na možné nestandardní využívání služby, má Provozovatel právo zamezit Inzerentovi v přístupu na Službu z některých nebo ze všech účtů.
   Pokud je zjištěno, že Inzerent využívá další účty nebo účty dalších osob s úmyslem obejít vlastní zamezení přístupu, vyhrazuje si provozovatel právo zamezit přístup i z těchto souvisejících účtů.
  6. Inzerent je povinen v inzerátu uvést pravdivé informace o nabízeném zboží, jeho stavu, ceně a podmínkách prodeje. Každý inzerát musí být umístěn do co nejpřesnější kategorie.
  7. Nabízené zboží nebo služba a/nebo forma jejich nabídky nesmí být v rozporu s filozofií služby Svatební tržiště.
  8. Text inzerátu
   1. Musí být napsaný česky a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem nabídky inzerátu.
   2. Nesmí obsahovat vulgární a nevhodná slova nebo znaky (vykřičník, otazník, smajlíky, odrážky, apod.), slova psaná verzálkami, otázky, zvolací věty, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, kontaktní údaje a URL odkazy, zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízeným zbožím/službou
  9. Fotografie
   1. Musí se vždy vztahovat pouze ke konkrétnímu nabízenému zboží.
   2. Musí být originálně pořízeny prodejcem a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného předmětu. Není povoleno vkládat fotografie katalogové, poskytnuté od dodavatelů či fotografie stažené z jiných webových stránek nebo z inzerátů jiných Inzerentů ať už na Svatebním tržišti nebo na jiném inzertním serveru
   3. Nesmí obsahovat loga, vodoznaky, reklamní sdělení, textové informace ani jiné grafické úpravy a prvky
 6. Na server Svatební tržiště je zakázáno vkládat inzeráty s nabídkou níže popsaných druhů zboží nebo služeb:
  1. tabákové výrobky (cigarety, doutníky, cigaretový tabák, tabák / kamínky do vodní dýmky), semena a sazenice tabáku
  2. elektronické cigarety a liquidy
  3. alkoholické nápoje
  4. psychotropní látky, semena a sazenice marihuany, lékařská marihuana, konopné masti a kosmetika, prostředky a pomůcky pro pěstování marihuany
  5. humánní a veterinární léky a léčivé přípravky dostupné pouze na předpis nebo určené pro farmaceutické použití, hormonální antikoncepce
  6. střelné zbraně (včetně airsoftových, paintballových, plynových, historických či znehodnocených zbraní a jejich replik, vzduchovek, kuší, luků, praků, harpun), součástky zbraní, příslušenství ke střelným zbraním, střelivo, zábavní pyrotechnika
  7. finanční služby a finanční poradenství (poskytování půjček, oddlužení, vyplacení exekuce, investice, směnárenské služby,…)
  8. nabídka pojištění a poradenství v oblasti pojištění
  9. přihlášení trvalého pobytu
  10. výkup / prodej pohledávek
  11. prodej / výkup / psaní faktur nebo účtenek; vystavení libovolného osvědčení
  12. lidské tělo a buňky (s výjimkou lidských vlasů)
  13. počáteční kojenecká výživa (do šesti měsíců)
  14. timesharingové služby
  15. výherní automaty
  16. nehmotné zboží (herní účty, virtuální komodity, aktivační kódy, licenční klíče, elektronické knihy, datové soubory, apod.)
  17. repliky nebo napodobeniny známých značek
  18. hudba, filmy, hry a jiná audiovizuální díla na neoriginálních nosičích
  19. samostatné doklady k vozidlům, SPZ, dálniční známky
  20. členství v klubech a slevových programech; zajištění slev či registrací
  21. stravenky a poukázky Flexi Pass
  22. BDSM a erotické pomůcky, sexuální služby, filmy a fotografie s erotickým a pornografickým obsahem
  23. nabídky zaměstnání a zprostředkování zaměstnání, brigád nebo přivýdělků
 7. Inzerent je povinen při vkládání inzerátu nabízejícího potraviny, přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčivé přípravky, služby/činnosti v pohřebnictví, zajistit, aby inzerát byl v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Inzerent nese výlučnou odpovědnost za soulad obsahu inzerátu se zákonem o regulaci reklamy.

Jsme rádi, že na to nejsme sami a můžeme vám představit naše partnery. Vzájemná pomoc je pro nás velkým přínosem a vážíme si všech, kteří s námi spolupracují.